CURRICULUM CHECKLIST

Batsilyer ng Sining sa Filipino

 FIRST YEAR  First Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 111 Kasaysayan at Pag unlad ng Filipino Bilang Wikang Pambansa** 3 0 3
Fil 11 Komunikasyon sa Akademikong Filipino* 3 0 3
Eng 11 Study and Thinking Skills* 3 0 3
Math 12 College Algebra* 3 0 3
BioSci 11 Biological Science* 3 0 3
SocSci 15 Philippines History* 2 0 3
PE 11 Physical Fitness and Gymnastics* 2 0 2
NSTP 1 National Service Training Program 3 0 (3)
 TOTAL 23 0 23 units
 FIRST YEAR  Second Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 112 Panimulang Linggwistika ** 3 0 3
Fil 113 Kayarian ng Filipino ** 3 0 3
Eng 21 Advanced English Gramar* 3 0 3
Eng 12 Writing in the Discipline* 3 0 3  Eng 11
Fil 12 Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik* 3 0 3  Fil 11
PhySci 11 Physical and Earth Science* 3 0 3  BioSci 11
PE 12 Rhythmic Activities* 2 0 2  PE 11
NSTP 2 National Service Training Program 3 0 (3)  NSTP 1
 TOTAL 23 0 23 units
 SECOND YEAR  First Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 114 Wika at Lipunan** 3 0 3
Fil 115 Pagsasaling-Wika** 3 0 3
Fil 13 Mabisang Pamamahayag* 3 0 3  Fil 12
Eng 13 Speech Communication* 3 0 3  Eng 12
SocSci 17 General Psychology* 3 0 3
PE 13 Individual, Dual and Team Sports 2 0 2  PE 12
Comp 1 Computer Operations 1* 2 1 3
TOTAL 19 1 20 units
 SECOND YEAR  Second Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 116 Introduksyon sa Pamamahayag** 3 0 3
Fil 117 Sekswalidad at Wika** 3 0 3
Fil 118 Introduksyon sa Pagsusuri ng Diskurso** 3 0 3
Lit 11 Literatures of the Philippines* 3 0 3
SocSci 13 Politics and Government (With Philippines Constitution)* 3 0 3
PE 14 Recreational and Leadership Training* 3 0 3  PE 13
EnvSci 11 Environmental Science* 2 0 3
Comp 2 Computer Operations 2* 2 1 3  Comp 1
TOTAL 22 1 23 units
 THIRD YEAR  First Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 119 Estratehiya at Pamamraan ng Pagtuturo sa Filipino** 3 0 3
Fil 120 Malikhaing Pagsulat** 3 0 3
Fil 121 Sikolohiya ng Wika** 3 0 3
Fil 122 Literaturang Rehiyunal** 3 0 3
Fil 123 Pagsulat ng Teknikal** 3 0 3
Fil 124 Ebalwasyon sa Kaalaman ng WIka at Literatura I** 3 0 3
Lit 12 Literatures of the World* 3 0 3
Hum 12 Art Appreciation* 3 0 3
 TOTAL 24 0 24 units
 THIRD YEAR  Second Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 125 Introduksyos sa Prinsipyo at Pamamaraang Riserts** 3 0 3
Fil 126 Pulitika ng Wika* 3 0 3
Fil 127 Etika ng Pagpapahayah** 3 0 3
Fil 128 Ebalwasyon sa Kaalaman ng WIka at Literatura II** 3 0 3
SocSci 21 Rizal’s Life, Works and Writings* 3 0 3
SocSci 11 Basic Economics (With Agrarian Reform and Taxation)* 3 0 3
Hum 14 Philosophy of Man* 3 0 3
TOTAL 21 0 21 units
 FOURTH YEAR  First Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 129 Principles of Teaching** 3 0 3
Fil 130A Pagsulat ng Tesis I** 3 0 3
Fil 131 Pagpapahalaga sa mga Teatrong Filipino** 3 0 3
Fil 14 Literaturang Filipino 3 0 3
SocSci 22 Society and Culture (with Family Planning and Current Issues)* 3 0 3
Stat 11 Basic Statistics 3 0 3
TOTAL 18 0 18 units
 FOURTH YEAR  Second Semester No. of hours/week Units Pre-requisite/s
Cat. No Descriptive Title Lec. Lab.
Fil 130B Pagsulat ng Tesis II* 3 0 3
Fil 138 Practicum for Bachelor of Arts in Filipino Language** 6 0 6 All Major Subjects
TOTAL 9 0 9 units